Leczenie insuliną

DIABETOLOG

Leczenie insuliną

Przeciętnie 20 % chorych na cukrzycę wymaga obecnie leczenia insuliną. Należą tu chorzy z cukrzycą typu 1, większość chorych z cukrzycą wtórną lub skojarzoną, a spośród chorych z cukrzycą typu 2 ci, u których przestało być skuteczne leczenie preparatami doustnymi.

Insulina jest polipeptydem składającym się z 51 aminokwasów i w związku z tym działa wyłącznie podana pozajelitowo tzn. w formie wstrzyknięć. Z reguły wstrzykuje się ją podskórnie, natomiast domięśniowo i dożylnie tylko wyjątkowo i w zasadzie w warunkach szpitalnych.

Insulina jest mianowana w jednostkach – 1 mg międzynarodowego standardu insuliny, zatwierdzonego w 1959 r. przez Światową Organizację Zdrowia zawiera 24 jednostki insuliny, czyli 1 jednostka insuliny odpowiada 0,04167 mg tego standardu. Produkowane w Polsce preparaty zawierają 40 lub 80 jednostek tego hormonu w 1 ml, fiolki zaś zawierają 40 lub 80 jednostek w 1 ml. Ostatnio w wielu krajach zaczyna się przechodzić – zgodnie z ogólnoświatową tendencją – do produkowania preparatów zawierających 100 jednostek w 1 ml.

Insulina reguluje w organizmie prawidłowe zużywanie i wykorzystywanie glukozy, co prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi.

Dlatego po każdym wstrzyknięciu insuliny należy w ciągu 30-60 min (nie później) spożyć przewidziany posiłek. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować nadmierne niedocukrzenie krwi.

Obecnie w Polsce są produkowane insuliny o krótkim, przedłużonym i pośrednim okresie działania.


Copyright © 2014 diabetolog.info.pl | NOTA PRAWNA